Menu
Mijn account
Winkelwagen

Vakhandelaren

Word vakhandelaar van onze merkproducten:

Vakhandelaren

Als vakhandel van onze merkproducten, kiest u voor een sterke, ervaren partner voor de horeca-apparatuur. Maak gebruik van onze diensten, zoals on-site service, 24 maanden garantie en dealer kortingen. Profiteer van de dealer login en geniet van alle online voordelen.

Gastronoom

Vind de geschikte partner voor uw wensen:

Gastronoom

Maak als gastronoom gebruik van ons uitgebreide dealernetwerk. Via de handelaren zoekfunktie, zoekt u automatisch uw dichtsbijzijnde partner die uw project met Saro apparatuur adviseerd en ondersteund.

Verder

bestaande klant

Gebruikersnaam / E-mail:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Factuurgegevens

account aanmaken

* Verplicht veld
Categorieën
Saro Catalogus
Catalogus

Privacy Statement_21.08.2023

Privacybeleid
1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon
1.1 Het verheugt ons dat u onze website bezoekt en wij danken u voor uw belangstelling. Hieronder
informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website.
Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.
1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is SARO Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, D-46446
Emmerich, Mail: info@saro.de, Tel.: +49 (0)2822 -9258-0. De verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming
aangesteld, die als volgt kan worden gecontacteerd: IT Law Specialist Nicole Hencinski, DIGI@ LAW
Rechtsanwälte, Mittelstraße 12-14, 50672 Keulen, Duitsland, kanzlei@digita-law.de.
2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website
2.1 Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of
anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser aan de
paginaserver doorgeeft (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept,
verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om u de website te kunnen tonen:
· Onze bezochte website
· Datum en tijd op het moment van toegang
· Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
· Bron/referentie vanwaar je de pagina hebt bereikt
· Gebruikte browser
· Gebruikt besturingssysteem
· Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)
·
De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons
gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens
worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor
om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal
gebruik.
2.2 Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht
van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de
verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de
tekenreeks "https://" en het slotsymbool in de regel van uw browser.
3) Koekjes
Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies
mogelijk te maken, gebruiken we cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden
Abonneer u op DeepL Pro om deze presentatie te bewerken.
Bezoek www.DeepL.com/pro voor meer informatie.
opgeslagen. In sommige gevallen worden deze cookies na het afsluiten van de browser automatisch
weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"), in andere gevallen blijven deze cookies langer op uw
eindapparaat en kunnen pagina-instellingen worden opgeslagen (zogenaamde "permanente cookies").
In het laatste geval kunt u de opslagperiode vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw
webbrowser.
Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden gebruikt,
wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. b DSGVO voor de uitvoering
van het contract, in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a DSGVO in het geval van gegeven
toestemming of in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f DSGVO om onze legitieme belangen te
beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijk en effectief
ontwerp van het paginabezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel
kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het
algemeen kunt uitsluiten.
Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
4) Contact opnemen
4.1 Zendesk (voorheen Zopim)
Deze website maakt gebruik van een live chatsysteem van de volgende provider: Zendesk International
Ltd, 55 Charlemont Place, Saint Kevin's, Dublin D02 F985, Ierland.
De verwerking van persoonsgegevens die via de chat worden doorgegeven, vindt plaats in
overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO omdat dit noodzakelijk is voor het initiëren of uitvoeren
van het contract, of in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO vanwege ons legitieme belang in
de effectieve ondersteuning van onze websitebezoekers.
Behoudens andersluidende wettelijke bewaartermijnen worden uw gegevens die op deze manier
worden doorgegeven, verwijderd wanneer de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.
Bovendien kan voor het aanmaken van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen verdere informatie
worden verzameld en geëvalueerd met behulp van cookies, hoewel deze informatie niet dient om u
persoonlijk te identificeren en niet wordt samengevoegd met andere gegevensrecords. Voor zover deze
informatie een persoonlijke referentie heeft, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met
art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang in de statistische analyse van gebruikersgedrag
voor optimalisatiedoeleinden.
Het plaatsen van cookies kan worden voorkomen door de browserinstellingen aan te passen. De
functionaliteit van onze website kan in dat geval echter beperkt zijn. U kunt te allen tijde bezwaar maken
tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor het maken van een gepseudonimiseerd
gebruikersprofiel met werking voor de toekomst.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de
gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden
verbiedt.
4.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden
persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend met het oog op de verwerking en beantwoording van uw
verzoek en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om te
reageren op uw verzoek in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als uw contact is gericht op een
contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens
worden verwijderd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de betreffende kwestie definitief is
opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplichten zijn die het tegendeel bewijzen.
5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening
Op grond van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt in de
mate die in elk geval vereist is als u ons deze gegevens verstrekt bij het openen van een klantenrekening.
De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoermasker van het
betreffende formulier op onze website.
Verwijdering van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht
te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Na het verwijderen van uw
klantenaccount worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle contracten die via uw account
zijn afgesloten volledig zijn verwerkt, er geen wettelijke bewaartermijnen worden tegengesproken en
er geen legitiem belang van onze kant is om uw gegevens langer te bewaren.
6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame
6.1 Inschrijving op onze e-mailnieuwsbrief
Als je je inschrijft voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen we je regelmatig informatie over onze
aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres.
Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.
Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double opt-in procedure, die
ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de
nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven emailadres
is verzonden.
Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke
gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Wij slaan uw IP-adres op dat is ingevoerd
door uw internetprovider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik
van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer
u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het beoogde doel.
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die voor dit doel in de nieuwsbrief is
opgenomen of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de verantwoordelijke persoon die aan
het begin is genoemd. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze
distributielijst voor nieuwsbrieven, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik
van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een manier die verder
gaat dan dit, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
6.2 CleverReach
Onze e-mailnieuwsbrief wordt verzonden via deze provider: CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr.
43, 26180 Rastede, Duitsland.
Op basis van ons legitieme belang bij effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij
de gegevens die u hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief door aan deze aanbieder in
overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, zodat zij de nieuwsbrief namens ons kunnen versturen.
Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) lit. a DSGVO voert de aanbieder ook een
statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes door middel van webbakens of
trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de
inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. In dit proces wordt ook informatie over het
eindapparaat (bijv. tijdstip van oproepen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) verzameld en
geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensverzamelingen.
U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor
de toekomst.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de gegevens van onze
websitebezoekers beschermt en een overdracht aan derden verbiedt.
7) Gegevensverwerking voor orderverwerking
7.1 Voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden
noodzakelijk is, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO
aan de opdrachtgevende transportonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling doorgegeven.
Als wij u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op
basis van een overeenkomstige overeenkomst, verwerken wij de contactgegevens (naam, adres, emailadres)
die u hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling om u persoonlijk te informeren over
komende updates binnen de wettelijk bepaalde termijn in het kader van onze wettelijke informatieplicht
op grond van art. 6 (1) lit. c DSGVO door middel van geschikte communicatiemiddelen (bijv. per post of
e-mail). Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over door ons
verschuldigde updates en worden voor dit doel alleen door ons verwerkt voor zover dit nodig is voor de
betreffende informatie.
Om uw bestelling te verwerken, werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons
geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonlijke
gegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende
informatie.
7.2 Doorgeven van persoonlijke gegevens aan verzenddienstverleners
- DHL
We gebruiken de volgende provider als transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10,
53113 Bonn, Duitsland.
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a
DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor
de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.
Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het
oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit
noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de
leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven
genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- DHL Express
We gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: DHL Express Germany GmbH,
Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Duitsland.
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a
DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor
de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.
Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het
oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit
noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de
leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven
genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- DHL Vracht
We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DHL Freight GmbH, Godesberger
Allee 102-104, 53175 Bonn, Duitsland.
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a
DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor
de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.
Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het
oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit
noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de
leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven
genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- DPD
Wij gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DPD Deutschland GmbH,
Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland.
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a
DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor
de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.
Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het
oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit
noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de
leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven
genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
- GLS
We gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: General Logistics Systems
Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 - 7, 36286 Neuenstein, Duitsland.
Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan de leverancier conform art. 6 lid 1 letter a
DSGVO voorafgaand aan de levering van de goederen voor het afstemmen van een leverdatum of voor
de melding van de levering, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het bestelproces.
Anders geven wij de naam van de ontvanger en het afleveradres alleen door aan de leverancier met het
oog op de levering conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Het doorgeven vindt alleen plaats voor zover dit
noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande afstemming van de
leveringsdatum met de leverancier of de leveringsaankondiging niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven
genoemde verantwoordelijke persoon of bij de aanbieder.
7.3 Kredietbeoordeling
Als we vooruitbetalingen doen (bijv. levering op rekening), behouden we ons het recht voor om een
kredietcontrole uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons legitieme belang
bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen. Wij geven de persoonlijke gegevens
die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende dienstverlener in overeenstemming
met Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO:
CRIFBürgel Schaltmann GmbH & Co. KG, Ruhrallee 185, 45136 Essen.
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover
scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, hebben ze hun basis in een
wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden
omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. We gebruiken het resultaat van de kredietbeoordeling
met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling om te beslissen over het aangaan,
uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen
naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar het bovengenoemde kredietagentschap. Wij
kunnen echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit noodzakelijk
is voor de contractuele verwerking van betalingen.
7.4 Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens door te geven aan de incassodienstverlener
CRIFBürgel Schaltmann GmbH & Co KG, Ruhrallee 185, 45136 Essen, als onze betalingsvordering
ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de vordering rechtstreeks door de
incassodienstverlener geïnd.
De overdracht van uw gegevens dient de uitvoering van het contract volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO
evenals de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in een effectieve handhaving of uitvoering
van onze betalingsvordering volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO.
8) Webanalysediensten
Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland
Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van
onze website kan worden geanalyseerd.
Standaard plaatst Google (Universal) Analytics cookies wanneer u de website bezoekt, die als kleine
tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De
reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt afgekort met de
laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.
De informatie wordt overgebracht naar servers van Google en daar verwerkt. In dit proces is ook
overdracht naar Google LLC, gevestigd in de VS, mogelijk.
Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren,
rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat wordt doorgegeven en verkort
door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens
van Google. De in het kader van het gebruik van Google (Universal) Analytics verzamelde gegevens
worden voor een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte
eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in
overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO.
Zonder uw toestemming wordt Google (Universal) Analytics niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken
van uw herroepingsrecht kunt u deze dienst deactiveren via de "Cookie Consent Tool" op de website.
We hebben een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google, die de bescherming van de
gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.
Meer juridische informatie over Google (Universal) Analytics is te vinden op
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op
https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Demografische kenmerken
Google (Universal) Analytics gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee
statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van
websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van derden.
Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde
gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden gewist nadat
ze twee maanden zijn opgeslagen.
Google-signalen
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kunnen op deze website Google Signals worden gebruikt
om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt
geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, op voorwaarde dat
u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics volgens art. 6 (1) lit. a DSGVO, uw
gebruiksgedrag op verschillende apparaten analyseren en databasemodellen maken, inclusief over
conversies tussen apparaten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken.
Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stopzetten, kunt u de functie "Gepersonaliseerde
advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op
deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google
Signals vindt u op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de
GebruikersID's
Als uitbreiding op Google (Universal) Analytics kan op deze website de functie "UserIDs" worden
gebruikt. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google (Universal) Analytics volgens
art. 6 (1) lit. a DSGVO, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op
verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op
verschillende apparaten.
Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy
Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
9) Retargeting/Remarketing en volgen van conversies
Google Ads Conversie bijhouden
Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, in het kader van
Google Ads, de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04
E5W5, Ierland ("Google"). We gebruiken Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke
aanbiedingen op externe websites met behulp van reclamemedia (zogenaamde Google Adwords). Aan
de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke
reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te tonen die voor u
interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte
reclamekosten te realiseren.
De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie
van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze
cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke
identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is
verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar
deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen
daarom niet worden gevolgd op verschillende websites van Google Ads-klanten. De informatie die met
behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken
voor Google Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Klanten vernemen het totale
aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag
voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om
gebruikers persoonlijk te identificeren. Het gebruik van Google Ads kan ook leiden tot de overdracht
van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.
Meer informatie over de verwerking van Google Ads Conversion Tracking en over de manier waarop
Google omgaat met gegevens van websites vindt u hier:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen
van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor uw
uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 (1) lit. a DSGVO. U kunt uw
toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie
Consent Tool" op de website te deactiveren.
U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads conversion
tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende
link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt
zijn als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/
Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy
Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
10) Pagina functionaliteiten
10.1 Youtube
Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te
spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Gegevens kunnen ook worden verzonden naar: Google LLC, VS.
Wanneer je een pagina van onze website oproept die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een
rechtstreekse verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Tijdens dit proces wordt
bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, doorgestuurd naar de provider.
Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies
om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te
voorkomen.
Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden
uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat deze
gegevens aan uw account worden toegewezen, moet u uitloggen voordat u op de afspeelknop klikt.
Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van
informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk
toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw toestemming
te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst te deactiveren via de "Cookie
Consent Tool" op de website.
Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy
Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
10.2 Google Maps
Deze website maakt gebruik van een online cartografische dienst van de volgende provider: Google
Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
("Google").
Google Maps is een webdienst voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische
informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt onze locatie weergegeven en
kunt u ons gemakkelijker vinden.
Informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar servers van
Google en daar opgeslagen wanneer u subpagina's oproept waarin de kaart van Google Maps is
geïntegreerd; deze informatie kan ook worden doorgestuurd naar servers van Google LLC in de VS. Dit
gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount beschikbaar stelt waarmee u bent ingelogd of dat
er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw
account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u
uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (zelfs voor gebruikers die niet zijn
aangemeld) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.
Het verzamelen, opslaan en analyseren wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO
op basis van het gerechtvaardigde belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde reclame,
marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht
om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en u moet contact opnemen
met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw
gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, hebt u ook de mogelijkheid om de
webdienst Google Maps volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te
schakelen. Google Maps en daarmee ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden
gebruikt.
Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw
gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter a DSGVO. U kunt uw
toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren,
volgt u de hierboven beschreven optie voor het maken van bezwaar.
Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy
Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
10.3 Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken we de CAPTCHA-service van de volgende provider: Google Ireland Limited,
Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.
Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS. Voor de visuele vormgeving van het
captcha-venster gebruikt de aanbieder "Google Fonts", d.w.z. lettertypen die door Google van internet
worden geladen. Er wordt in dit geval geen andere informatie verwerkt dan de hierboven genoemde,
die al via de functionaliteit van ReCaptcha aan Google wordt doorgegeven.
De service controleert of een invoer door een natuurlijk persoon is gedaan of door misbruik door
machines en geautomatiseerde verwerking, en blokkeert spam, DDoS-aanvallen en soortgelijke
geautomatiseerde kwaadaardige toegang. Om ervoor te zorgen dat een actie wordt uitgevoerd door
een mens en niet door een geautomatiseerde bot, verzamelt Cloudflare Turnstile het IP-adres van het
gebruikte eindapparaat, herkenningsgegevens van het gebruikte type browser en besturingssysteem,
evenals de datum en duur van het bezoek, en stuurt deze door naar servers van de provider voor
evaluatie.
De rechtsgrondslag is ons legitieme belang bij het vaststellen van individueel eigendom op internet en
het voorkomen van misbruik en spam in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de
gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden
verbiedt.
Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy
Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
10.4 Microsoft Teams
We gebruiken deze provider om online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars te houden:
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 VS.
De aanbieder verwerkt verschillende gegevens, waarbij de omvang van de verwerkte gegevens
afhankelijk is van de gegevens die u vóór of tijdens deelname aan een online vergadering,
videoconferentie of webinar verstrekt. Uw gegevens als deelnemer aan de communicatie worden
verwerkt en opgeslagen op servers van de aanbieder. Dit kunnen met name uw aanmeldgegevens
(naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en wachtwoord) en sessiegegevens (onderwerp, IPadres
van de deelnemer, apparaatinformatie, beschrijving (optioneel)) zijn.
Daarnaast kunnen beeld- en geluidsbijdragen van de deelnemers en spraakinvoer in chats worden
verwerkt.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met
u (dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele
maatregelen), dient art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Als u ons toestemming hebt gegeven om
uw gegevens te verwerken, is de verwerking gebaseerd op art. 6 (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming
te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.
Daarnaast is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van online vergaderingen,
videoconferenties of webinars ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 (1) lit. f DSGVO bij het
effectieve verloop van de online vergadering, webinar of videoconferentie.
We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de
gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden
verbiedt.
Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy
Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van
een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.
10.5 Solliciteren op vacatures via e-mail
We adverteren actuele vacatures op onze website in een apart gedeelte, waarvoor geïnteresseerden
per e-mail kunnen solliciteren op het aangegeven contactadres.
Sollicitanten moeten alle persoonsgegevens verstrekken die nodig zijn voor een gefundeerde
beoordeling, waaronder algemene informatie zoals naam, adres en contactgegevens, alsmede
prestatiegerelateerde bewijsstukken en gezondheidsgerelateerde informatie, indien van toepassing.
Meer informatie over solliciteren is te vinden in de vacaturetekst.
Na ontvangst van de sollicitatie per e-mail worden de gegevens uitsluitend opgeslagen en geëvalueerd
ten behoeve van de verwerking van de sollicitatie. Bij vragen gebruiken we het e-mailadres of
telefoonnummer van de sollicitant. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. b
DSGVO (of § 26 Para. 1 BDSG), in die zin dat het doorlopen van de sollicitatieprocedure wordt
beschouwd als het initiëren van een arbeidsovereenkomst.
Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin
van art. 9 lid 1 DSGVO (bijv. gezondheidsgegevens zoals informatie over de status van zwaar
gehandicapte) van sollicitanten worden gevraagd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming
met art. 9 lid 2 letter b DSGVO. DSGVO, zodat we de rechten kunnen uitoefenen die voortvloeien uit het
arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht en onze verplichtingen in dit
verband kunnen nakomen.
Cumulatief of subsidiair kan de verwerking van de bijzondere categorieën van gegevens ook gebaseerd
zijn op Art. 9(1)(h) GDPR als deze wordt uitgevoerd voor preventieve gezondheidszorg of
bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de aanvrager, voor medische
diagnose, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en
diensten in de gezondheids- of sociale sector.
Als de sollicitant niet wordt geselecteerd of als een sollicitant zijn of haar sollicitatie voortijdig intrekt,
worden zijn of haar doorgestuurde gegevens en alle elektronische correspondentie, inclusief de
sollicitatie-e-mail, uiterlijk 6 maanden na passende kennisgeving verwijderd. Deze periode is gebaseerd
op ons legitieme belang bij het beantwoorden van eventuele vervolgvragen over de sollicitatie en,
indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren onder de regelgeving
inzake gelijke behandeling van sollicitanten.
In het geval van een succesvolle sollicitatie worden de verstrekte gegevens verwerkt op basis van art. 6
lid 1 lit. b DSGVO (voor verwerking in Duitsland in combinatie met § 26 lid 1 BDSG) ten behoeve van de
uitvoering van de arbeidsrelatie.
11) Gereedschap en diversen
Hulpmiddel voor cookietoestemming
Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve
toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen
waarvoor toestemming is vereist. De "cookie-toestemmingstool" wordt aan gebruikers getoond in de
vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer zij de pagina openen, waarop toestemming
voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen kan worden gegeven door het
betreffende vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor
toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker de betreffende toestemming geeft
door het betreffende vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het
eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.
De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke
gebruikersgegevens worden hierbij niet verwerkt.
Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan,
toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f
DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en
gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus bij een wettelijk compliant ontwerp van
onze website.
Verdere rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO. Als verantwoordelijke partij zijn
wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies
afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.
Waar nodig hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met de provider, die de
bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking
aan derden verbiedt.
Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u
rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.
12) Rechten van de betrokkene
12.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u de volgende rechten (informatieen
interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor
de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:
· Recht op informatie volgens art. 15 DSGVO;
· Recht op rectificatie volgens art. 16 DSGVO;
· Recht op wissen conform art. 17 DSGVO;
· Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DSGVO;
· Recht op informatie volgens Artikel 19 van de GDPR;
· Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 DSGVO;
· Recht om gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7 (3)
DSGVO;
· Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig Artikel 77 van de GDPR.
·
12.2 RECHT VAN BEZWAAR
ALS WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS
VAN ONS DOORSLAGGEVENDE LEGITIEME BELANG, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR
TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE
VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE.
ALS U UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENT, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE
GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR OM DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS
WE DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER
WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING
BEDOELD IS OM JURIDISCHE CLAIMS TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.
INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U
HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING. U KUNT HET BEZWAAR
UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.
ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STOPPEN WE MET DE VERWERKING VAN DE
BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN.
13) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens
De duur van de opslag van persoonlijke gegevens wordt bepaald op basis van de respectieve
rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de
respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen onder handels- en belastingwetgeving).
Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 (1) a
DSGVO, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.
Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke
of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, worden deze gegevens
routinematig gewist na het verstrijken van de bewaartermijnen, voor zover ze niet langer nodig zijn voor
het uitvoeren van het contract of het initiëren van het contract en/of er van onze kant geen
gerechtvaardigd belang is om ze te blijven bewaren.
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6(1)(f) DSGVO, worden deze gegevens
opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar overeenkomstig art. 21(1) DSGVO uitoefent, tenzij wij
dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw
belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te
oefenen of te verdedigen.
Bij het verwerken van persoonsgegevens voor directe reclame op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO,
worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met
art. 21 (2) DSGVO.
Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke
verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins verwijderd wanneer ze niet
langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.